Universitatea de Vest din Timişoara  
Acasă Acasă Cărți Cărți Colecții Colecții Periodicele Periodice Modalitate de publicare Modalitate de publicare Manifestări Manifestări Târguri și expoziții Târguri și expoziții
  English version
EDITURA UVT
Editura UVT
Adresa: Blvd. V. Pârvan 4
Timișoara 300223
Timiş, Romania
Tel:
Fax::
+40-(0)256.592.395
+40-(0)256.592.253
E-mail: editura@rectorat.uvt.ro
Web: www.editura.uvt.ro


Cărţi publicate (2008-2010)


EDITURA UNIVERISTĂŢII DE VEST

ISBN 978-973-125-080-9, Marius Pantea, Analiză strategică

 

ISBN 978-973-125-081-6, Ioan Talpoş – coord., Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate, ediţia a III-a, Licenţă 2007

 

ISBN 978-973-125-082-3, Marius Paulescu, Elemente de nanotehnologie

 

ISBN 978-973-125-083-0, Walter Kindl, Vade Mecum musica!

 

ISBN 978-973-125-084-7, Ramona Paloş, Teorii ale învăţării şi implicaţiile lor educaţionale

 

ISBN 978-973-125-086-1, Karla Lupşan, Articolul în română şi germană

 

ISBN 978-973-125-087-8, Simona Sava, Formatorul pentru adulţi. Statut, rol, competenţe, provocări

 

ISBN 978-973-125-088-5, Grigore Silaşi şi col., Economia Uniunii Europene – O poveste de succes? (ediţia a II-a, revăzută şi adăugită)

 

ISBN 978-973-125-089-2, Horst Fassel – coord., Limba germană: limbă cu viitor în noile state europene

 

ISBN 978-973-125-090-8, Delia Vîrgă, Psihologia experimentală de la teorie le practică

 

ISBN 978-973-125-091-5, Ovidiu Pecican, Istorii intersectate

 

ISBN 978-973-125-092-2, Ştefan Buzărnescu, Miron Corici – coordonatori, Eficientizarea instituţională a schimburilor cultural-ştiinţifice transfrontaliere

 

ISBN 978-973-125-093-9, Mona Vintilă, Compendiu de neuropsihologie

 

ISBN 978-973-125-094-6, Marioara Nicoleta Filimon, Microbiologia solului

 

ISBN 978-973-125-095-3, Jiva Ilin – coord., Slavistica universitară timişoreană

 

ISBN 978-973-125-096-0, Erich Turk, Orga în continuă evoluţie

 

ISBN 978-973-125-097-7, Steffen Schlandt, Daniel Croner – editori, Tubulatura

 

ISBN 978-973-125-098-4, Georgiana Lungu Badea, Scurtă istorie a traducerii. Repere traductologice

 

ISBN 978-973-125-099-1, Ioan Talpoş – coord., File din istoria Facultăţii de Ştiinţe Economice

 

ISBN 978-973-125-100-4, Laura Ghinea, Noile modele. Maramureş între ficţiune şi realitate

 

ISBN 978-973-125-101-1, Maria Müller, Antologie corală

 

ISBN 978-973-125-102-8, Ioana Vădăsan, Instituţiile şi economia Uniunii Europene, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită

 

ISBN 978-973-125-103-5, Gh. Gh. Ionescu, Emil Cazan, Management, ediţia a III-a, revăzută

 

ISBN 978-973-125-104-2, Liviu Cădariu, Stabilitate Lilam-Hyers-Bourgin

 

ISBN 978-973-125-105-9, Adriana Popovici, Dan Popovici, Sisteme dinamice discrete: automate celulare

 

ISBN 978-973-125-106-6, Dan Popovici, Modele şi dilatări pentru multioperatori

 

ISBN 978-973-125-107-3, Alexandra Titu - coord., Utopii contemporane. Festival de proiecte

 

ISBN 978-973-125-108-0, Alexandru Neagoe, Asistenţa socială a familiei

 

ISBN 978-973-125-109-7, Nicolae Bibu şi col., Management

 

ISBN 978-973-125-110-3, Marius Paulescu şi col., Celule voltaice nanostructurate

 

ISBN 978-973-125-111-0, Marilen Pirtea şi col., Impactul structural şi funcţional al procesului de aderare la UE asupra pieţei financiare din România

 

ISBN 978-973-125-112-7, Bogdan Dima, Operaţiunile instituţiilor de credit

 

ISBN 978-973-125-113-4, Georgiana Lungu-Badea, Un capitol de istorie a traducerii româneşti

 

ISBN 978-973-125-114-1, Petru Baniaş, Curs de înot

 

ISBN 978-973-125-115-8, Petru Baniaş, Elemente de concepţie pentru sănătate prin joc şi educaţie

 

ISBN 978-973-125-116-5, Adriana Isvoran, Celula vie - mediu aglomerat şi structură fractală. Simularea reacţiilor enzimatice în mediu aglomerat

 

ISBN 978-973-125-117-2, Delia Vîrgă, Decizie şi schimbare organizaţională

 

ISBN 978-973-125-118-9, Alin Sava, Laurenţiu Maricuţoiu, PowerStaTim. Manualul utilizatorului

 

ISBN 978-973-125-119-6, Dana Vlascici, Chimie analitică cantitativă

 

ISBN 978-973-125-120-2, Cornel Giulvezan, Gabriela Mircea, Baze de bănci şi date

 

ISBN 978-973-125-121-9, Adrian Niţu, Burse de valori. Pieţe financiare. Instrumente bursiere. Mecanismul de tranzacţii bursiere.

 

ISBN 978-973-125-122-6, Petru Filip şi col., Zona metropolitană Oradea

 

ISBN 978-973-125-123-3, Nicolae Ţăran, Managementul livrării produselor şi tehnologiilor

 

ISBN 978-973-125-124-0, Codruţa Pavel, Maria Morar, Contabilitatea instituţiilor de credit

 

ISBN 978-973-125-125-7, Corina Grosu, Alina Almăşan, Control de gestiune

 

ISBN 978-973-125-126-4, Violeta Săcui, Evaluarea şi finanţarea investiţiilor

 

ISBN 978-973-125-127-1, Nicoleta Fărcane, Consolidarea conturilor

 

ISBN 978-973-125-128-8, Mirela Voicu, Aplicaţii cu baze de date şi structuri de date în Java, utilizând mediul de programare

 

ISBN 978-973-125-129-5, Petru Baniaş, Teorie şi antrenament în schiul alpin

 

ISBN 978-973-125-130-1, Petru Baniaş, Antrenament şi performanţă în înot

 

ISBN 978-973-125-131-8, Maria Goian, Silvia Vlad, Managementul întreprinderilor agroalimentare

 

ISBN 978-973-125-132-5, Silviu Cerna, Liliana Donath, Stabilitate financiară

 

ISBN 978-973-125-133-2, Ştefan Balint, Lilian Brăescu, Numerical Methods

 

ISBN 978-973-125-134-9, Lilian Brăescu, Metode numerice

 

ISBN 978-973-125-135-6, Mărioara Fara, Numere raţionale pozitive

 

ISBN 978-973-125-136-3, Mircea Craioveanu, Introducere în geometria diferenţială

 

ISBN 978-973-125-137-0, Mona Vintilă, Compendiu de neuropsihologie clinică şi psihofarmacologie aplicată

 

ISBN 978-973-125-138-7, Păstorel Gaşpar, Analiza armonică a proceselor statistice

 

ISBN 978-973-125-139-4, Eleonora Ringler-Pascu, Einblicke in die Literatur

 

ISBN 978-973-125-140-0, Irina Nicoară, Dumitru Nicoară, Cristale artificiale obţinute prin metoda Brigman şi EFCT

 

ISBN 978-973-125-141-7, Victor Neumann, Essays on Romanian Intellectual History

 

ISBN 978-973-125-142-4, Alexandrina Duţă şi col., Microeconomie, ediţia a III-a

 

ISBN 978-973-125-143-1, Societatea Academică de Management din România, Management of Transition or Transition of Management

 

ISBN 978-973-125-144-8, Alexandru Buglea, Analiza economico-financiară

 

ISBN 978-973-125-145-5, Iosif Mălăescu şi col., Microunde şi tehnologii cu microunde

 

ISBN 978-973-125-146-2, Emil Surdu, Otilia Sanda Bersan, Fenomenul educaţional

 

ISBN 978-973-125-147-9, Alexandru Crâşneac şi col., Finanţe publice - caiet de seminar

 

ISBN 978-973-125-148-6, Ioan Talpoş - coord., Cunoştinţe economice fundamentale şi de specialitate pentru examenul de licenţă şi de absolvire 2007

 

ISBN 978-973-125-149-3, Alexandra Titu şi col., Interferenţe, Interculturalitate, Interdisciplinaritate

 

ISBN 978-973-125-150-9, Valentin Munteanu, Managementul producţiei

 

ISBN 978-973-125-151-6, Daniele Pantaleoni, Texte româneşti vechi cu alfabet latin: Psalterium Hungaricum în traducere anonimă din secolul al XVII-lea

ISBN 978-973-125-152-3, Alexandru Ruja, Interviuri eminesciene. Actualitatea lui

Eminescu

 

ISBN 978-973-125-153-0, Alexandru Metea, Studia in honorem magistri

 

ISBN 978-973-125-154-7, Valentin Munteanu, Management comparat

 

ISBN 978-973-125-155-4, Ioan Biriş, Totalitate, sistem, holon

 

ISBN 978-973-125-156-1, Marius Hurbei, Gestiune financiară

 

ISBN 978-973-125-157-8, Andrei Pelin, Managementul costurilor

 

ISBN 978-973-125-158-5, Flavia Barna, Gestiunea portofoliilor de titluri financiare

 

ISBN 978-973-125-159-2, Ileana Hauer, Sistem expert de gestiune

 

ISBN 978-973-125-160-8, Nicolae Bobiţan, Expertiza contabilă

 

ISBN 978-973-125-161-5, Dumitru Cotleţ şi col., Teoria şi practica situaţiilor financiare

 

ISBN 978-973-125-162-2, Petru Ştefea, Marius Pantea, Analiza economico-financiară

 

ISBN 978-973-125-163-9, Diana Sala, Mariana Predişcan, Managementul IMM

 

ISBN 978-973-125-164-6, Renate Niţu Antonie, Tehnica operaţiilor de comerţ exterior

 

ISBN 978-973-125-165-3, Corina Ilin, Schimbările organizaţionale şi percepţia lor psiho-socială

 

ISBN 978-973-125-166-0, Iosif Mălăescu, Microunde şi tehnologii cu microunde

 

ISBN 978-973-125-167-7, Grigore Silaşi, Ovidiu Laurian Simina, Migration, Mobility, and Human Rights at the Eastern Border of the European Union

 

ISBN 978-973-125-168-4, Maria Bodo – coord., Zilele Academice Timişene

 

ISBN 978-973-125-169-1, Christine de Pizan, Essays (traducere: Reghina Dascăl)

 

ISBN 978-973-125-170-7, Doina Dănăiaţă şi col., Sisteme informatice pentru administraţia publică

 

ISBN 978-973-125-171-4, Georgiana Lungu-Badea, Mic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traducerii

 

ISBN 978-973-125-172-1, Simona Constantinovici, Dicţionar de termeni arghezieni, vol. II

 

ISBN 978-973-125-173-8 Mihai Florin Predescu, Abordări contemporane ale inteligenţei

 

ISBN 978-973-125-174-5, Paulescu şi col., Modelarea numerică a celulelor fitovoltaice monostructurate

 

ISBN 978-973-125-175-2, Marius Paulescu, Elemente de fizică a semiconductoarelor şi optoelectrică

 

ISBN 978-973-125-176-9, Ion Căldăreanu, Dulceaţa de nuci verzi

 

ISBN 978-973-125-177-6, Jean Delisle, Judith Woodsworth, Traducătorii în istorie

 

ISBN 978-973-125-178-3, Felician Roşca, Dr. Ştefan Enyedi, Ciprian Firea, Orga de la Câlnic

 

ISBN 978-973-125-179-0, Alexandrina Duţă şi col., Microeconomie. Note de curs

 

ISBN 978-973-125-180-6, Alexandrina Duţă şi col., Microeconomie. Caiet de seminar

 

ISBN 978-973-125-181-3, Constantin Chevereşan, Soultending. English for psychologists

 

ISBN 978-973-125-182-0, Ioana Vădăşan, Instituţiile şi economia Uniunii Europene, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită

 

ISBN 978-973-125-183-7, Diana Ostaficiuc, Emil Moldovan, Artă şi funcţionalitate în ceramica artistică a secolului al XX-lea. Ceramică experimentală în cadrul facultăţii de arte şi design

 

ISBN 978-973-125-184-4, Mona Vintilă ­- coord., Cum se redactează o lucrare de licenţă

 

ISBN 978-973-125-185-1, Gottfried Schnoedl, Literatur und Wissenschaft

 

ISBN 978-973-125-186-8, Ioan Biriş, Conceptele ştiinţelor sociale. Modele şi aplicaţii

 

ISBN 978-973-125-187-5, Daniel Vighi, Majuscule. Minuscule

 

ISBN 978-973-125-188-2, Zoltan Bogathy, Coralia Sulea – coord., Manual de practici şi abilităţi academice, ediţia a II-a

 

ISBN 978-973-125-189-9, Marius Paulescu şi col., Măsurarea şi estimarea radiaţiei solare

 

ISBN 978-973-125-190-5, Octavian Mădălin Bunoiu, Influenţa condiţiilor termodinamice şi hidrodinamice

 

ISBN 978-973-125-191-2, Octavian Mădălin Bunoiu, Metode de obţinere şi caracterizare a cristalelor

 

ISBN 978-973-125-192-9, Mihai Hohn – coord., Conferinţa de Naţională de Psihologie

 

ISBN 978-973-125-193-6, Melinda Dincă, Sociologia identăţii

 

ISBN 978-973-125-194-3, Grigore Silaşi, Philipe Rollet, Nicu Trandafir, Ioana Vădăsan, Economia uniunii europene. Politicile economice şi Uniunea economică şi Uniunea economică şi monetară

 

ISBN 978-973-125-195-0, Grigore Silaşi şi col., Teoria integrării. Note. Studii. Comentarii. Conspecte

 

 

ISBN 978-973-125-197-4, Cristian E. Enache, Politica bugetară şi creşterea economică

 

ISBN 978-973-125-198-1, Elena-Tia Sandu, Românescul pământ

 

ISBN 978-973-125-199-8, Loredana Frăţilă, The art and of translation

 

ISBN 978-973-125-200-1, Valy Ceia, Literatură şi credinţă

 

ISBN 978-973-125-202-5, Călin Hurbean, Informatică economică

 

ISBN 978-973-125-217-9, Viorica Bălteanu, Miscellanea romanica

 

ISBN 978-973-125-218-6, Gheorghe Ianoşi, Riscuri pedohidrice în partea central-vestică a câmpiei Banatului

 

ISBN 978-973-125-219-3, Alexandrina Duţă şi col., Macroeconomie. Caiet de seminar

 

ISBN 978-973-125-220-9, Alexandrina Duţă şi col., Macroeconomie

 

ISBN 978-973-125-221-6, Lăcrămioara Simona Ionescu, 1900 - Revoluţia vestimentară. Apariţia şi dezvoltarea Caselor de Modă

 

ISBN 978-973-125-222-3, Miron Corici, Premise şi provocări ale sociologiei economice în societatea contemporană

 

ISBN 978-973-125-223-0, Viorel Paşca, Infracţionalitatea feminină

 

ISBN 978-973-125-224-7, Silviu Cerna, Economie monetară

 

ISBN 978-973-125-225-4, Al. Ruja, Printre cărţi, prin ani

 

ISBN 978-973-125-226-1, Alexandrina Duţă şi col., Macroeconomie

 

ISBN 978-973-125-227-8, Ion Peleş şi col., Bazele contabilităţii

 

ISBN 978-973-125-228-5, Bogdan Dima, Operaţiunile instituţiilor de credit

 

ISBN 978-973-125-229-2, Marilen Pintea, Gestiunea financiară a societăţilor comerciale

 

ISBN 978-973-125-230-8, Carmen Corduneanu, Pieţe de capital

 

ISBN 978-973-125-231-5, Flavia Barna, Gestiunea portofoliilor de titluri financiare

 

ISBN 978-973-125-232-2, Felicia Ineovan, Contabilitate aprofundată

 

ISBN 978-973-125-233-9, Camelia Haţegan, Contabilitatea instituţiilor de credit

 

ISBN 978-973-125-234-4, Sorina Voiculescu - ed., The Romanian Post-socialist City: Urban Renewal and Gentrification

 

ISBN 978-973-125-235-3, Diana Sala, Managementul IMM

 

ISBN 978-973-125-236-0, Denisa Abrudan, Emilia Novac, Managementul Resurselor Umane

 

ISBN 978-973-125-237-7, Andrei Pelin, Managementul costurilor

 

ISBN 978-973-125-238-4 Aurora Murgea, Carmen Corduneanu, Gestiunea financiară a întreprinderii

 

ISBN 978-973-125-239-1, Ovidiu Bunget, Diana Dumitrescu, Audit intern

 

ISBN 978-973-125-240-7, Nicoleta Claudiu Moldovan, Finanţe publice

 

ISBN 978-973-125-241-4, Ramona Paloş - coord., Abilităţi psihologice

 

ISBN 978-973-125-242-1, Lia Lucia Epure, Regele

 

ISBN 978-973-125-243-8, Lucian Ionică, Introducere în industria şi producţia de televiziune

 

ISBN 978-973-125-244-5 Georgiana Lungu Badea, D. Tsepeneag et le regime des mots

 

ISBN 978-973-125-245-2, Ioan Biriş, Rolul imaginarului în cunoaşterea ştiinţifică

 

ISBN 978-973-125-246-9, Liliana Son şi col., Economie, concurenţă, protecţie

 

ISBN 978-973-125-247-6, Adrian Chiriac, Chimia şi viaţa la bicentenarul Darwin

 

ISBN 978-973-125-248-3, Mihai Hohn, Metodologia cercetării, vol.II

 

ISBN 978-973-125-249-0, Sigismund Duma, Valorificarea solurilor lumii

 

ISBN 978-973-125-250-4, Nicolae Doca, Ghid Etic şi juridic pe probleme de mediu

 

ISBN 978-973-125-251-3, Mihai Părean, Preţul creşterii economice

 

ISBN 978-973-125-252-0, Maria Subi, Sintaxa propoziţiilor latine

 

ISBN 978-973-125-253-7, Ilinca Ilian – trad.., Perpetuum mobile

 

ISBN 978-973-125-254-4, Adrian Chiriac, Exerciţii şi probleme de chimie

 

ISBN 978-973-125-255-1, Mihail Dimitriu, Economia reală a României în perioada 2003–2007

 

ISBN 978-973-125-256-8, Marius Pantea, Analiza strategică – suport al deciziilor instituţionale

 

ISBN 978-973-125-257-5, Marius Paulescu,

 

ISBN 978-973-125-258-2, Maria Bodo – coord., Zilele Academice Timişene – 2009

 

ISBN 978-973-125-259-9, Ioana Vădăsan, Instituţiile şi Economia Uniunii Europene, ediţia a IV-a

 

ISBN 978-973-125-260-5, Ovidiu Baniaş, Soluţii de conducere a traficului rutier urban

 

ISBN 978-973-125-261-2, Valentin Munteanu, Metode şi modele în managementul operaţional al producţiei

 

ISBN 978-973-125-262-9, Silvia Vlad, Maria Goian, Managementul organizaţiei

 

ISBN 978-973-125-263-6, Vlad Gaivoronschi si Rudolf Graf – coord., Universitatea de Vest. Arhitect Hans Fackelmann

ISBN 978-973-125-264-3, Lăcrămioara Ursa, Pecetea destinului, coeditare

 

ISBN 978-973-125-265-0, Smaranda Vultur, Adrian Onică, Memoria salvată II

 

ISBN 978-973-125-266-7, Paolo Federighi, Vanna Boffo, Ioana Dârjan – editori, Literaţia inclusă în conţinut la locul de muncă

 

ISBN 978-973-125-267-4, Ştefan Raduly – coord., Informatica pentru neinformaticieni,

 

ISBN 978-973-125-268-1, Lăcrimioara Simona Ionescu, 1900 – Vestimentaţia integrată artelor

 

ISBN 978-973-125-269-8, Călin Hurbean, Drept

 

ISBN 978-973-125-270-3, Mariana Albulescu, Ghid de studiu în chimia organică. Partea I – Noţiuni introductive şi hidrocarburi

 

ISBN 978-973-125-271-1, Elena Topuzu, Mihaela Neamţu, Matematici pentru economişti

 

ISBN 978-973-125-272-8, Cornel Giulvezan şi col., Baze de date – Microsoft Access

 

ISBN 978-973-125-273-5, Nicoleta Fărcane, Consolidarea grupurilor

 

ISBN 978-973-125-274-2, Ioan Rotariu, Emoke Feder, Mediul internaţional al afacerilor şi conjunctura economică

 

ISBN 978-973-125-275-9, Gheorghe Vârlan, Ionuţ Goleţ, Previziune economică

 

ISBN 978-973-125-276-6, Nicoleta Claudia Moldovan, Fiscalitate

 

ISBN 978-973-125-277-3, Fiscalitate Marilen Pirtea, Gestiunea trezoreriei intreprinderii

 

ISBN 978-973-125-278-0, Claudiu Tiberiu Albulescu, Stabilitatea sectorului financiar în condiţiile aderării României la UEM

 

ISBN 978-973-125-279-7, Ştefan Balint şi col.

 

ISBN 978-973-125-280-3, Valerica Schinteie, Mariana Oscko, Un tarâm numit… limba română

 

ISBN 978-973-125-281-0, Loredana Frăţilă, Camelia Nedelea, English for Sports and Games

ISBN 978-973-125-282-7, Macroeconomie. Caiet de seminar, coord. Alexandrina Duţă, ediţia a II-a.

 

ISBN 978-973-125-284-1, Gheorghe Ianoşi, Principii şi metode de cercetare a terenurilor agricole şi silvice. Evaluarea calitativă a terenurilor agricole prin operaţiuni de bonitare

 

ISBN 978-973-125-285-8, Gheorghe Ianoşi, Metode de cercetare a solului pe teren

 

ISBN 978-973-125-286-5, Dan Lazea, Filosofia lui Pareyson

 

ISBN 978-973-125-287-2, Eleonora Ringler Pascu, Drama der Antike

 

ISBN 978-973-125-288-9, Maria Niculescu, Competenţe manageriale – perspective ale calităţii în educaţie

 

ISBN 978-973-125-289-6, Maria Niculescu, Dezvoltarea competenţelor managerului scolar în contextul formării continue

 

ISBN 978-973-125-290-2, Adrian Chiriac - coord., Termodinamică chimică prin exerciţii şi probleme

 

ISBN 978-973-125-291-9, Victor Iancu, Studii de literatură şi estetică

 

ISBN 978-973-125-292-6, Maria Laura Picchio Forlati, Viorel Paşca, Experienţe italo-române în cooperarea juridică internaţională în materie penală

 

ISBN 978-973-125-293-3, Melinda Dincă, Cine mi-s io?....

 

ISBN 978-973-125-294-0, Hortensia Pârlog, Luminiţia Frenţiu, loredana Fraţilă - editori, Challenges in translation

 

ISBN 978-973-125-295-7, Sorin Predescu, Mecanisme psihosociale ale sugestibilităţii politice

 

ISBN 978-973-125-296-4, Dan I. Papuc, Universul matematic al civilizaţiei umane

 

ISBN 978-973-125-297-1, Ovidiu Papană, Studii de organologie. Instrumente tradiţionale româneşti II

 

ISBN 978-973-125-298-8, Ion Lala Popa, Melania Elena Niculeac, Analiză economico-financiară

 

ISBN 978-973-125-299-5, Paul Sârbescu, Statistică aplicată în psihologie. Manual aplicativ

 

ISBN 978-973-125-300-8, Ioana Dârjan, Management comportamental în clasa de elevi

 

ISBN 978-973-125-301-5, Aurora Murgea, Pieţe de capital

 

ISBN 978-973-125-302-2, Renate Niţu, Firme multinaţionale

 

ISBN 978-973-125-303-9, Rodica Blidişel, Contabilitate şi gestiune fiscală

 

ISBN 978-973-125-304-6, Nicolae Bobiţan, Expertiză contabilă

 

ISBN 978-973-125-305-3, Ovidiu Bunget, Audit financiar-contabil

 

ISBN 978-973-125-306-0, Violeta Săcui, Evaluarea întreprinderii

 

ISBN 978-973-125-307-7, Valentina Oargă, Conducerea afacerilor

 

ISBN 978-973-125-308-4, Camelia Miclea, Evaluarea întreprinderii

 

ISBN 978-973-125-309-1, Felicia Ineovan, Contabilitate aprofundată

 

ISBN 978-973-125-310-7, Carmen Corduneanu, Pieţe de capital

 

ISBN 978-973-125-311-4, Marilen Pirtea, Investiţii directe şi evaluarea întreprinderii

 

ISBN 978-973-125-312-1, Florin Foltean, Cercetări de marketing

 

ISBN 978-973-125-313-8, Ecaterina Putz, Managementul lanţului logistic

 

ISBN 978-973-125-314-5, Alexandru Ruja – coord., Scriitori romani şi, în literaturile străine

 

ISBN 978-973-125-315-2, Dorel L. Julean, Drept procesual penal. Parte generală

 

ISBN 978-973-125-318-3, Daniela Dascălu, Probleme rezolvate de chimie

 

ISBN 978-973-125-319-0, Doru Ciosici şi col., Monografia Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport (1960-2010)

 

ISBN 978-973-125-320-6, Mădălin Bunoiu, Fizică moleculară şi căldură. Lucrări de laborator

 

ISBN 978-973-125-321-3, Cosmin Goian – coord., Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

 

ISBN 978-973-125-322-0, Marius Paulescu, Elena Tulcan-Paulescu, Elemente de dimensionare a sistemelor fotovoltaice

 Important